תבונה שיווקית

אנו בתבונה שיווקית מאמינים שעלינו לספק ללקוחותינו מידע שיווקי וניהולי המאפשר הפעלת פעולות יישומיות. 
 
אנו מאמינים בשיטות מחקר כמותי שתוצאותיהן הן כלים יומיים עבור מנהלים ולא מחקרים שתוצאתם היא "ספר על המדף".
 
לפיכך אנו מחוייבים לספק ללקוחותינו מידע מעשי המותאם לקבלת החלטות ניהוליות.